חסכונות פיננסיים ופנסיונים

קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה הינו אפיק חסכון נוסף לכסף פרטי של הציבור הרחב. מדובר בהשקעה במסלול הוני אותו ניתן למשוך בכל רגע נתון כסכום חד פעמי. חוסך בגיל פרישה המושך את הסכום כקצבה חודשית יהיה פטור ממס רווחי הון של 25%. זאת במידה והחוסך מושך את הכספים שנצברו כקצבה חודשית בגיל הפרישה.

קרן השתלמות

חסכון בקרן השתלמות להבדיל ממכשירי חסכון אחרים, החוק מקנה פטור ממס רווחי הון במשיכה הונית. פטור זה משמעותי ביותר, ויכול להסתכם לאורך השנים בעשרות אלפי שקלים פטורים ממס רווחי הון.

קרן פנסיה

משנת 1995 התחילו לשווק את קרנות הפנסיה החדשות. הקרן מציעה מסלולים נוספים של ניהול חיסכון ושל כיסוי הביטוח למקרה מות (ביטוח שארים) ומקרה של אובדן כושר עבודה (ביטוח נכות). כדי להגן על החוסכים בקרן מפני מצטרפים חדשים ובעיקר כאלו שהצטרפו לקרן ללא הצהרת בריאות, קיימת תקופת אכשרה של 5 שנים ממועד ההצטרפות עבור המחלות הקיימות .בעת מעבר מקרן לקרן נשמרת לעמית תקופת האכשרה. קרן הפנסיה החדשה כוללת בנוסף לפנסיית הזקנה גם כיסויים ביטוחים לנכות ולשאירים. גובה הפנסיות הנכות ופנסיית השאירים תלוי במסלול הביטוחי שנרכש, גיל ההצטרפות העמית לקרן. סכומי הפקדות ואחוזי הפקדות לקרן. בניגוד לביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה בהם המבוטח קובע מראש מה סכום הביטוח עליו הוא יהיה מבוטח, בקרן פנסיה סכום הביטוח הוא למעשה השכר המבוטח של אותו עובד לאותו החודש. כך ששכר מבוטח משתנה מידי חודש בהתאם לגובה ההפקדות לקרן.

ביטוח מנהלים

פוליסות שנפתחו עד 2001 מאי, כללו מקדם מובטח, מגלם ריבית תחשיבית של 2.5% קבועה והבטחת תוחלת חיים, שנקבעה כבר ביום הצטרפות לפוליסה. המבוססת על ריבית ולוחות תמותה הנכונים במועד זה. הבטחה של 120 קצבאות – מסלול ברירת מחדל. משנת 2004 הופסקו שיווקן של פוליסות הקלאסיות: מעורב, עדיף וגמלא והחל העידן החדש של פוליסות העידן החדש. 240 קצבאות . משנת 2007 חברות הביטוח החלו לשווק תכניות ביטוח עם מקדם קצבה המגלה הבטחת על תוחלת חיים בלבד. זהו מקדם שנקבע ביום ההצטרפות לפוליסה. אך כן יכול להשתנות לפי שיעורי הריבית התחשיבית. החל משנת 2013 והלאה ביטוחי המנהלים כוללים מקדם קצבה לא מובטח. זהו מקדם המרה שלא מבטיח תשואה ולא מבטיח תוחלת חיים ומכאן שהוא ניתן לשינוי בהתאם לעדכון לוחות תמותה ותוחלת חיים ושינויים בריבית התחשיבית במשק. המקדם קצבה נקבעה ביום הפרישה .

קופת גמל (רגילה)

קופת גמל בהגדרתה הכללית היא כל קופה שהוכרה על ידי נציבות המס, כלומר תאפשר הכרה בהוצאות מיסוי מופחתות בקבלת קצבה בגיל פרישה. קופה שחוסכת כסף בשביל לקבל קצבה חודשית, כשהקשר בינה לבין העמית מתחיל בסוף התקופה ונמשכת לכל חייו.

פוליסת חיסכון

פוליסת חיסכון נמצאת בהגדרתה בין ביטוח מנהלים לפוליסת פרט, אך למעשה בשונה מהדעה הרווחת היא אינה מוצר פנסיוני טהור או מוצר ביטוח כלשהו. פוליסת חיסכון הינה אפיק חיסכון והשקעה בלבד ואינה כוללת כל רכיב ביטוח, בנוסף את כספי החיסכון לא ניתן להמיר לקצבה בדומה לקופות גמל או ביטוחי מנהלים.

נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

הסקירה הנ”ל מהווה פרשנות של כותבה לדברי החקיקה אליהם היא מתייחסת והיא איננה ממצה או מתיימרת למצות את כלל החקיקה ו/או הפסיקה הקיימים בעניין

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Scroll to Top