הליך בדיקת קופות גמל וזכאות של מוטבים לכספים בחשבון עמית שנפטר

זכאות למשיכת כספי תגמולים וכספי קרן השתלמות של עמית שנפטר

בדיקת הזכאות תעשה אל מול מינוי המוטבים העדכני ביותר שביצע המנוח בחשבונו.

במידה ולא מונו מוטבים בחשבון או נמצא כי המינוי אינו תקין – הזכאות תקבע לפי צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה.

יובהר כי האמור הינו בהתאם ובכפוף להוראות הרלוונטיות לעניין זה בתקנון הקופה.

זכאות למשיכת כספי הפיצויים

א. במידה והעמית נפטר לאחר סיום יחסי עבודה בינו לבין המעסיק, הזכאות לכספים תהיה כמפורט בסעיף 1. ב. במידה והעמית נפטר כאשר התקיימו יחסי עבודה בינו לבין המעסיק, הזכאים לפיצויי פיטורים של עמית שנפטר הם השאירים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963.

נדגיש כי גם במקרים בהם העובד מינה מוטבים בקופת גמל בה מופקדים כספי הפיצויים, המוטבים יהיו הנהנים לעניין מרכיב התגמולים בלבד בקופות הגמל ואילו לעניין מרכיב הפיצויים בקופת הגמל – הנהנים יהיו השאירים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963.

נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Scroll to Top