הר הכסף שלי

הר הזהב כספים

הר הכסף הוא מיזם דיגיטלי חדשני של משרד האוצר, שמטרתו לסייע לאזרחי ישראל לאתר כספים השייכים להם ואשר הצטברו במהלך השנים במוסדות פיננסיים שונים מבלי שהם מודעים לכך. מדובר על סכומים לא מבוטלים, המוערכים במיליארדי שקלים, אשר "אבדו" עקב ניתוק קשר בין החוסכים לבין הגופים המנהלים את הכספים – כמו למשל קרנות פנסיה, חברות ביטוח, קופות גמל או בנקים.
המערכת של הר הכסף מבוססת על מאגרי מידע מקיפים ומתעדכנים, הכוללים נתונים מכל המוסדות הפיננסיים במשק. באמצעות הזנה פשוטה של פרטים אישיים באתר הר הכסף, כמו שם ומספר תעודת זהות, כל אזרח יכול לבצע סריקה מהירה ולגלות האם רשומים על שמו נכסים כספיים שאינו מודע אליהם. התוצאות מתקבלות תוך שניות ספורות, ומפרטות את שמות הגופים השונים בהם אותרו חשבונות לא פעילים, קופות "רדומות" או ביטוחים שאינם בתוקף.
מטרת המיזם היא לעודד מודעות, מעורבות ואחריות אישית של כל אדם בכל הנוגע לחסכונות ולזכויות הפיננסיות המגיעות לו. הנחת העבודה היא שרבים מאיתנו עשויים להחזיק בכספים ששכחנו, הזנחנו או פשוט לא ידענו על קיומם, ואשר הפכו ל"הון אבוד" חסר תועלת. על ידי האיתור וההשבה של אותם נכסים לרשות בעליהם, מבקש האוצר להגדיל את רווחתם הכלכלית של האזרחים ולהגביר את השליטה שלהם בחיסכון לטווח הארוך.

מאפייןתיאור
מטרהאיתור כספים אבודים ולא מנוצלים של אזרחים במוסדות פיננסיים
טכנולוגיהמערכת מקוונת המסונכרנת עם מאגרי מידע של גופים מוסדיים
פעולותהזנת פרטים אישיים, חיפוש ממוחשב, הצגת תוצאות על חשבונות וכספים
תועלתהעלאת המודעות והשליטה של הפרט בזכויותיו הפיננסיות

אתר לאיתור חסכונות פנסיוניים

אחד הנדבכים המרכזיים בשירות שמספק הר הכסף נוגע ספציפית לתחום החיסכון הפנסיוני. אתר האינטרנט הממשלתי כולל רכיב ייעודי לאיתור כספים "אבודים" בקופות גמל, בקרנות פנסיה, בקרנות השתלמות ובביטוחי מנהלים – סוגי מכשירים פיננסיים שנפתחו במהלך השנים לצורך צבירת הון לגיל הפרישה, אך מסיבות כאלה ואחרות הקשר עימם נותק והם הפכו ללא פעילים.
התופעה של חסכונות פנסיוניים שאינם בשימוש נובעת בין השאר מכך שרובנו מחליפים לא מעט מקומות עבודה במהלך הקריירה. בכל פעם שמתחילים לעבוד במקום חדש, נפתחים עבורנו ברירת מחדל קופות וחשבונות חדשים, ואילו הקודמים "נזנחים" ונשכחים. חלק מהעובדים כלל אינם מודעים לכך שמפרישים עבורם כספים לחיסכון, וגם מי שכן מעודכן לא תמיד טורח לעקוב ולמשוך את הכספים כשהוא עוזב. כך נוצר מצב שבו מפוזרים על שמנו מוצרים פנסיוניים רבים, בלי שיש לנו ידיעה או שליטה על מצבם.
הר הכסף נותן מענה לבעיה הזו, ומאפשר לכל אחד לגלות בקלות את כל החסכונות ארוכי הטווח המנותקים הרשומים על שמו. על ידי הקלדה של פרטים בסיסיים כמו שם, תעודת זהות ותאריך לידה – המערכת סורקת ומצליבה מידע מול הגופים המוסדיים, ומיד מציגה דוח המונה את הקופות והקרנות בהם מופיע המשתמש כבעלים או עמית. בשלב הבא, ניתן לפנות לאותם גופים בבקשה לקבלת הנתונים המפורטים על הצבירות ועל אופן ניהול הכספים עד כה.

סיבות לחסכונות פנסיונים לא פעיליםמאפיינים של החיפוש באתר
מעבר בין מקומות עבודה רביםהזנת שם, תעודת זהות ותאריך לידה
אי מודעות להפרשות המבוצעותסריקה מול מאגרי מוסדות פיננסיים
חוסר מעקב אחר קופות שנפתחו בעברהצגת דוח מרוכז על חסכונות אישיים

איתור כסף אבוד משרד האוצר

אתר הר הכסף של משרד האוצר הוא חלק ממהלך כולל שמוביל המשרד בשנים האחרונות, במטרה לקדם שקיפות כלכלית ולצמצם פערי מידע בין האזרחים לבין המערכת הפיננסית. היוזמה של איתור "כספים אבודים" עבור הציבור משקפת אחריות מוגברת שלוקח המשרד הממשלתי על עצמו, בכל הנוגע להנגשת הידע ולהגנה על זכויות הצרכנים בתחום החיסכון.
הרציונל המרכזי העומד בבסיס המיזם הוא שהמדינה צריכה לסייע לפרט למצות את מלוא הפוטנציאל הכלכלי שלו ולהשתמש בכלים שברשותו בצורה מיטבית. במקום שאזרחים רבים יאבדו בפועל נכסים ששייכים להם עקב חוסר התמצאות במערכת הסבוכה, הרשויות אמורות ליזום פתרונות פשוטים ויעילים להשבת אותם כספים למסלול הנכון. בעידן המודרני של טכנולוגיית המידע, הדבר מתבטא בפיתוח מערכות דיגיטליות נגישות שמנגישות לציבור נתונים חיוניים תוך זמן קצר וללא עלות.
מעבר להיבט הצרכני של הגנה על זכויות הפרט, למהלך יש גם משמעות רחבה יותר בהקשר של חינוך פיננסי וחיזוק האוריינות הכלכלית בחברה. התפיסה היא שככל שאנשים יהיו מודעים ומעורבים יותר באיתור מקורות ההכנסה והחיסכון שלהם, כך תגבר המוטיבציה שלהם לנהל את הכסף בתבונה ולקחת אחריות על העתיד. העצם העובדה שהאוצר מייצר כלי מעשי ונוח לגילוי נכסים "חבויים", שולח מסר ברור על כך שלא מדובר בעניין שולי אלא בסוגיה בעלת חשיבות מכרעת לאיתנות הפיננסית של הפרט.

תועלת של המיזם ברמה האישיתתועלת של המיזם ברמה המערכתית
הגדלת הרווחה הכלכלית של הפרטהעלאת רמת האוריינות הפיננסית בציבור
מתן שליטה מחודשת בנכסים אישייםעידוד מעורבות ויוזמה של הפרט בחיסכון
הגנה על זכויות הצרכן הפיננסיהפחתת פערי כוחות בין האזרח למערכת

הר הכסף 1

פרויקט "הר הכסף" הושק לראשונה בשנת 2016, כיוזמה פורצת דרך של משרד האוצר ובנק ישראל במטרה לסייע לציבור לאתר ולממש כספים ששייכים לו ללא ידיעתו. בגרסתו המקורית, התמקד השירות באפשרות לחשוף חסכונות פנסיוניים "אבודים" או לא פעילים, הרשומים על שם המשתמש במוסדות פיננסיים שונים כמו קרנות פנסיה, קופות גמל וחברות ביטוח.
השימוש במערכת הדיגיטלית של "הר הכסף 1" היה פשוט ונוח, ודרש מהאזרח רק להזין את פרטיו האישיים כמו שם, תעודת זהות ותאריך לידה. על בסיס המידע שהוקלד, בוצעה סריקה רוחבית מול מאגרי המידע של עשרות רבות של גופים מוסדיים במשק, במטרה לזהות חשבונות לא פעילים השייכים לאותו אדם. תהליך הסריקה היה מהיר מאוד והתוצאות הראשוניות הוצגו תוך שניות ספורות על גבי המסך.
התוצאות שהתקבלו מ"הר הכסף 1" כללו את שמות המוסדות הפיננסיים בהם אותרו חסכונות אישיים של המשתמש, וכן את סוג המוצר הספציפי שבו מדובר – קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים וכדומה. אולם הן לא הראו מידע מפורט יותר כמו מספרי חשבון מדויקים או סכומי כסף. לקבלת הנתונים המלאים על אופן ניהול הכספים והיקף הצבירות, היה צורך לפנות ישירות לחברות עצמן ולבקש זאת במסגרת בירור פרטני מולן.
עם השקתו יצר "הר הכסף 1" הדים נרחבים והתעניינות ציבורית גדולה. עשרות אלפי ישראלים נכנסו לאתר בחודשים הראשונים לפעילותו, וגילו לתדהמתם שיש על שמם קופות וכספים שהם כלל לא ידעו על קיומם. היקף החסכונות האבודים שאותרו בשנה הראשונה הוערך בכמה מיליארדי שקלים, כשרבים מהם היו בסכומים משמעותיים של עשרות ואף מאות אלפי שקלים למשתמש בודד.

מאפייןתיאור
מטרהאיתור חסכונות פנסיוניים לא פעילים על שם האזרח
הפעלה2016, כיוזמה של משרד האוצר ובנק ישראל
אופן שימושהזנת פרטים אישיים, חיפוש במאגרי מידע מוסדיים, הצגת תוצאות ראשוניות
הישגים עיקרייםעשרות אלפי משתמשים בשנה הראשונה, מיליארדי שקלים שאותר

הר הכסף 2

לאור ההצלחה והביקוש הגדול ל"הר הכסף 1", החליט משרד האוצר בשנת 2017 להרחיב את המיזם ולהוסיף לו נדבך משמעותי נוסף. "הר הכסף 2" נועד לתת מענה לסוגיה נפוצה לא פחות – חשבונות בנק ופיקדונות "רדומים", אשר אין בהם פעילות במשך תקופה ממושכת והקשר של הבנק עם בעליהם נותק או אבד.
על פי הגדרת בנק ישראל, חשבון בנק נחשב ל"לא פעיל" אם לא התבצעה בו כל פעולה יזומה של הלקוח במשך תקופה של 6 חודשים ומעלה. מצב דומה קיים לגבי פיקדונות שהגיעו למועד פירעון אך הכספים לא נמשכו מהם, ולא נוצר קשר עם בעל הפיקדון. במקרים אלו, הכסף למעשה "שוכב" בחשבון ללא שימוש וללא תועלת, כשהוא נשחק ומאבד מערכו עם השנים בגלל האינפלציה.
באמצעות הזנת מספר ת.ז. ופרטים נוספים, "הר הכסף 2" מאפשר לכל אזרח לגלות האם יש ברשותו חשבונות או פיקדונות לא פעילים ב"בנק הפועלים", ב"בנק לאומי" או בכל מוסד בנקאי אחר בארץ. כמו ב"הר הכסף 1", המערכת מסרקת נתונים מכל הבנקים ומיד מציגה דוח עם שמות הסניפים הרלוונטיים, מבלי לחשוף בשלב זה את פרטי החשבון או את סכומי הכסף הרשומים בהם.
הרחבת השירות גם לתחום הבנקאי נותנת מענה חשוב לבעיה שיכולה לגרום לאובדן של סכומי עתק על ידי הציבור הרחב. על פי הערכות בנק ישראל, בכל רגע נתון קיימים כ-11 מיליארד ש"ח בחשבונות רדומים – הסכום גדול פי כמה מזה שאיתר "הר הכסף 1" בתחום הפנסיוני. משכך, האוצר ציפה שהמהלך יוביל להשבה של חלק ניכר מהכסף הזה לכיסם של האזרחים, תוך חיזוק כוח הקנייה במשק כולו.

מאפייןתיאור
מטרהאיתור חשבונות בנק ופיקדונות לא פעילים על שם האזרח
הפעלה2017, כהרחבה של מיזם הר הכסף המקורי
הגדרת "לא פעיל"היעדר פעולה יזומה במשך 6 חודשים ויותר
היקף צפויעשרות מיליארדי ש"ח מעבר לכספים הפנסיונים

הר הכסף שלי

כתוצאה מהרחבת האפשרויות ב"הר הכסף 2", מערכת הר הכסף הפכה למוקד מקיף ומרכזי לצבירה ולהצגה של מידע פיננסי חיוני עבור כל אזרח. תחת הכותרת "הר הכסף שלי", כל משתמש יכול כיום לקבל בלחיצת כפתור תמונת מצב עדכנית של מכלול הנכסים הלא פעילים המפוזרים על שמו – החל מקופות גמל וקרנות השתלמות, עבור דרך פוליסות ביטוח בעלות מרכיב חיסכון וכלה בפיקדונות ויתרות עו"ש בבנקים השונים.
ניתן לראות ב"הר הכסף שלי" מעין תיק אישי וירטואלי, המרכז את כל המידע הפיננסי החשוב שלעיתים קרובות חבוי ומפוזר בין גופים רבים. המערכת מנגישה לפרט את המושכות של ניהול רכושו, ומאפשרת לו לערוך סדר ובדק בית בעולם הכלכלי שלו. היא גם נותנת לו בסיס מוצק יותר לקבלת החלטות משמעותיות כמו דרכי השימוש בכספים שנחשפו, הצורך בריכוז חשבונות, התאמת מסלולי השקעה וכדומה.
אין ספק כי לצד היתרונות הגלומים בכך, השימוש ב"הר הכסף שלי" מעורר גם שאלות לא פשוטות של פרטיות, בטיחות ואבטחת מידע. הרי מדובר במערכת ריכוזית שמכילה נתונים רגישים ביותר לגבי מצבו הכלכלי של כל אדם, ושתקלה או פריצה אליה עלולה להסב נזק אדיר. יחד עם זאת, הממשלה מצהירה כי היא עושה ככל יכולתה כדי להבטיח רמת אבטחת סייבר גבוהה במיוחד במערכות המשרתות את הציבור, באופן שצמצם את הסיכונים למינימום.
דווקא בשל רגישות הסוגיה, אסור להקל ראש בשמירה על המידע האישי שזורם ומוצג ב"הר הכסף שלי". על המשתמשים והרשויות כאחד לנהוג בו בזהירות רבה, ולהישמע לכללי "היגיינת סייבר" מחמירים כדי למזער את הפגיעות. יחד עם זאת, לטווח הרחוק יהיה זה בלתי נמנע שפרטים פיננסיים כה מהותיים יהיו מרוכזים במערכות לאומיות, וכחלק ממגמה עולמית של דיגיטציה והנגשת מידע לאזרח, המהלך של האוצר ובנק ישראל הוא בכיוון הנכון והמתבקש.

יתרונותאתגרים
ריכוז מידע פיננסי אישי במקום אחדהצורך באבטחת מידע ברמה גבוהה במיוחד
בסיס לקבלת החלטות משמעויות על נכסיםדאגה מפני חדירה ושימוש לרעה בנתונים
תמונת מצב עדכנית של הנכסים הלא פעיליםמחויבות לשמירת פרטיות המשתמשים

הר הכסף שירות לקוחות

בדומה לכל שירות מקוון, גם בהר הכסף עולות לעיתים שאלות, קשיים וצורך בסיוע אנושי במהלך השימוש באתר ובמערכת של איתור הכספים האבודים. על מנת לתת לכך מענה, מפעיל משרד האוצר מערך שירות לקוחות ייעודי הזמין לפניות הציבור בכל הקשור למיזם, הן באמצעות שיחת טלפון והן בהתכתבות דרך טופס מקוון.
חשוב להדגיש כי תפקידם של נציגי שירות הלקוחות הוא בעיקר לספק הכוונה ותמיכה טכנית בשימוש במערכת עצמה. הם יכולים לסייע למשתמשים להתמודד עם בעיות כניסה, תקלות או שגיאות בתהליך, ולהסביר כיצד לבצע כל שלב בצורה הנכונה. כמו כן, באפשרות הנציגים להעניק מידע כללי על מטרות האתר, על משמעות התוצאות המתקבלות ועל הצעדים הרצויים בהתאם לממצאים.
לעומת זאת, מוקד שירות הלקוחות אינו אמור לתת מענה מהותי בנוגע לפרטי הכספים והנכסים שהתגלו על שם הפונים. כלומר, לא ניתן יהיה לקבל מהנציגים מידע על מספרי חשבון, על סכומי כסף, על אופן ניהול הכספים עד כה וכד'. את כל אלו יש לברר ישירות מול הגופים הפיננסיים עצמם, לאחר שהמערכת זיהתה שיש אצלם חשבונות רלוונטיים הרשומים על שמכם.
במובן הזה, ניתן לראות את שירות הלקוחות של הר הכסף כמוקד המשכי וראשוני של המערכת. אומנם הוא אינו סוכן ישיר לביצוע פעולות בנוגע לכספים המנוהלים בחוץ, אך הוא מייצר רצף הכוונה שוטף עבור המשתמשים, ומלווה אותם לאורך התהליך ולפחות עד לשלב שבו הם יודעים במדויק היכן נמצאים הנכסים שאיתרו והיכן הם מנוהלים. הנחת העבודה היא, שבנקודה זו יש כבר בידי האזרח את הכלים הבסיסיים להמשך ולמימוש זכויותיו אל מול המערכת.

נושאים לפניהנושאים שאין מענה לגביהם
סיוע בבעיות טכניות בשימוש באתרבירור על מספרי חשבונות ספציפיים
הסבר כללי על מטרת האתר ומשמעות התוצאותמידע על סכומי כסף מדויקים
הכוונה לגבי המשך תהליך מול הגופים הפיננסייםפרטים על אופן ניהול הכספים עד כה

הר הכסף gov

הסיומת .gov באתר של הר הכסף היא אות ועדות לכך שמדובר במיזם ממשלתי רשמי העומד בסטנדרטים גבוהים של מהימנות, אבטחה ואמינות. היות האתר חלק מהמרחב הדיגיטלי של משרד האוצר מבטא את המחויבות העמוקה של הרשויות לספק את השירות לאורך זמן ביציבות, תוך הקצאת כל המשאבים הנדרשים וללא תלות בשיקולים עסקיים או אינטרסים זרים.
עצם השימוש בסיומת הממשלתית מאפשר לאזרחים לסמוך על כך שהנתונים המוצגים בהר הכסף נשלפו ממקורות מידע מוסמכים, עברו הצלבות ובדיקות נרחבות ומתעדכנים באופן שוטף. המערכת בנויה לפי התקנים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר, ועומדת בפיקוח ובבקרה רגולטורית מלאה של הגופים המוסמכים במדינה. זאת, מתוך הבנה שהיא מחזיקה במידע אישי רגיש ביותר שכל דליפה או פרצה אליו עלולה להסב נזקים כבדים.
לצד היתרונות, הסיווג הממשלתי של הר הכסף מטיל עליו גם מגבלות שונות שנועדו להגן על ציבור המשתמשים. למשל, על פי חוק הגנת הפרטיות קיימת הקפדה מוחלטת שכל פיסת מידע אישי הנמסרת בעת הרישום תשמש רק למטרות שצוינו במדיניות השימוש, ולא תועבר בשום מקרה ובשום אופן לצדדים שלישיים. כמו כן, בהיותו כלי שירות שמיועד לטובת האזרח.

תוכן עניינים

Scroll to Top